Tracking codes unloaded

Inställningar för kakor

Du kan själv ställa in vilka kakor som får lagras i din webbläsare genom att kryssa i de kategorier av kakor som du godkänner nedan. Du kan läsa mer information om kakorna här.

Så använder vi kakor

På Infobric.com använder vi och våra samarbetspartners kakor bland annat för att säkerställa att webbplatsen fungerar som den ska och för att följa upp och utvärdera användningen av webbplatsen (statistik).

Du kan själv ställa in vilka kakor som får sparas genom att redigerar dina inställningar. Om du accepterar alla kakor är det bara att klicka på “godkänn”. Läs här för mer information om vår användning av kakor.

Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng

Vill du vara med och stoppa fusket?

Tillsammans bygger vi Sverige med seriösa aktörer.

Den 15 juni 2021 kl 09:00 – 09:45

Webinar om den nya digitala tjänsten för uppföljning av leverantörer på arbetsplatsen.

Infobric och JM har tillsammans tagit fram den digitala tjänsten Leverantörsuppföljning som säkerställer transparens och kontroll i alla led på byggarbetsplatsen och som sparar tid och pengar genom att digitalisera hela kedjan av underleverantörer från upphandling till uppföljning.

Följ med under 45 minuter och hör JM och Infobric berätta om varför Leverantörsuppföljning togs fram, hur tjänsten ska stoppa fusket på Sveriges abetsplatser och hur framtiden ser ut.

15 juni kl. 09:00

Gratis

Online

Byggbranschen är en sektor som sedan lång tid tillbaka anses som en riskfylld bransch, framför allt kopplat till risker i arbetsmiljön och förekomsten av oseriösa aktörer.  Inom branschen är dock enigheten stor – det finns en tydlig, gemensam agenda hos branschens parter om en nollvision för arbetsolyckor och att få bort fusk och svartarbete från våra byggarbetsplatser. 

För att nå visionen krävs att alla aktörer arbetar tillsammans för att utveckla säkra arbetsmiljöer där alla parter i kedjan följer gällande regler och lagar. Det krävs bland annat ett systematiskt arbete, ökad kontroll och uppföljning, ett tydligt ledarskap och att alla tar ett gemensamt ansvar.

Utöver detta ses digitaliseringen som en nyckel för att driva på utvecklingstakten inom dessa viktiga hållbarhetsfrågor för branschen. Digitala verktyg kan bland annat effektivisera kontroll och uppföljning, skapa möjligheter till att proaktivt förändra beteenden, underlätta samverkan och involvering av alla parter och generera värdefull information om riskområden och förändringseffekter. 

Möt panelen:

Arbetsmiljöchef, JM

Helena Paulun

.

Projektledare, JM

Heidi Erä-Esko

.

CTO, Infobric Construction

Björn Svennenfors

Försäljningschef, Infobric Construction

Jens Landén

Vi börjar om… 

Days
Hours
Minutes
Seconds
Back to store
Close