Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng

Tillsammans bygger vi Sverige med seriösa aktörer.

Webinaret ”Vill du vara med och stoppa fusket? Tillsammans bygger vi Sverige med seriösa aktörer” sändes live den 15 juni 2021.

Webinar om den nya digitala tjänsten för uppföljning av leverantörer på arbetsplatsen.

Infobric och JM har tillsammans tagit fram den digitala tjänsten Leverantörsuppföljning som säkerställer transparens och kontroll i alla led på byggarbetsplatsen och som sparar tid och pengar genom att digitalisera hela kedjan av underleverantörer från upphandling till uppföljning. Läs mer om Leverantörsuppföljning.

Följ med under 45 minuter och hör JM och Infobric berätta om varför Leverantörsuppföljning togs fram, hur tjänsten ska stoppa fusket på Sveriges abetsplatser och hur framtiden ser ut.

Se ”Vill du vara med och stoppa fusket? Tillsammans bygger vi Sverige med seriösa aktörer” när du vill! Fyll i din mejladress och få tillgång till hela det inspelade webinaret i efterhand.

Jag godkänner Integritetspolicy
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Se det när du vill!

Gratis

Online

Byggbranschen är en sektor som sedan lång tid tillbaka anses som en riskfylld bransch, framför allt kopplat till risker i arbetsmiljön och förekomsten av oseriösa aktörer.  Inom branschen är dock enigheten stor – det finns en tydlig, gemensam agenda hos branschens parter om en nollvision för arbetsolyckor och att få bort fusk och svartarbete från våra byggarbetsplatser. 

För att nå visionen krävs att alla aktörer arbetar tillsammans för att utveckla säkra arbetsmiljöer där alla parter i kedjan följer gällande regler och lagar. Det krävs bland annat ett systematiskt arbete, ökad kontroll och uppföljning, ett tydligt ledarskap och att alla tar ett gemensamt ansvar.

Utöver detta ses digitaliseringen som en nyckel för att driva på utvecklingstakten inom dessa viktiga hållbarhetsfrågor för branschen. Digitala verktyg kan bland annat effektivisera kontroll och uppföljning, skapa möjligheter till att proaktivt förändra beteenden, underlätta samverkan och involvering av alla parter och generera värdefull information om riskområden och förändringseffekter. 

Möt panelen:

Arbetsmiljöchef, JM

Helena Paulun

.

Projektledare, JM

Heidi Erä-Esko

.

CTO, Infobric Construction

Björn Svennenfors

Försäljningschef, Infobric Construction

Jens Landén

Jag godkänner Integritetspolicy
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

”Vill du vara med och stoppa fusket? Tillsammans bygger vi Sverige med seriösa aktörer” sändes live den 15 juni kl. 09.00-09.45.

 

 

Se webinaret när du vill! Fyll i din mejladress och få tillgång till hela det inspelade webinaret i efterhand.

Fortsätt handla
Stäng