Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng

Science Park Towers – en ny nivå för hållbart byggande genom digitalisering

Science Park Towers – en ny nivå för hållbart byggande genom digitalisering

Infobric ska tillsammans med beställaren Jönköpings Fastighetsutveckling och dess partner NCC göra byggprojektet Science Park Towers i Jönköping till ett föredöme för hållbara och innovativa byggprocesser – genom digitalisering.  

Anders Saltin, Affärschef NCC Building Sweden, Magnus Olsson, VD Jönköpings Fastighetsutveckling och Dan Friberg, VD och Koncernchef Infobric Group.

Fokus i samarbetet ligger på social hållbarhet och resurseffektivitet, framgångsfaktorer som bland annat uppnås med hjälp av det breda utbud av digitala verktyg som Infobric erbjuder. Infobrics tjänster kommer användas i samtliga projektfaser och blir en viktig del för att uppnå ett säkert, effektivt och hållbart byggprojekt.

Vi ville redan i projektfasen väva in visionen och genom digitalisering säkerställa byggprocessen på ett hållbart och tryggt sätt.

– Magnus Olsson, VD på JKPG Fastighetsutveckling AB

Ska bli mötesplats för hållbart entreprenörskap

– Jönköpings Fastighetsutvecklings vision för Science Park Towers är att skapa Sveriges ledande och mest välkomnande mötesplats för hållbart entreprenörskap och hållbar innovation. Vi ville redan i projektfasen väva in visionen och genom digitalisering säkerställa byggprocessen på ett hållbart och tryggt sätt. I samråd med NCC anlitade vi därför Infobric som digitaliseringspartner. Vi valde Infobric då företaget är en success story – från affärsidé till att idag vara ett ledande internationellt koncernbolag inom digitalisering av byggbranschen, säger Magnus Olsson, VD på JKPG Fastighetsutveckling AB.

Kommer utnyttja Infobric Groups utbud av digitala tjänster

Under byggprocessen kommer projektet att använda Infobrics digitala tjänster för bland annat kvalificering av individer och leverantörer, arbetsplatsintroduktioner, behörighetsstyrning, arbetsmiljöinspektioner och åtgärdshantering, samt för att spåra och optimera användningen av maskiner, fordon och verktyg. Varje månad följs arbetet upp med hjälp av data från samtliga tjänster för att kontinuerligt förbättra säkerheten och resurseffektiviteten på plats. Science Park Towers kommer dessutom att bli en testbädd för Infobrics nya innovationer för byggbranschen.

Infobrics visuella verktyg gör att både vi och Jönköpings Fastighetsutveckling får en tydlig överblick över projektet, något vi ser som mycket positivt.

– Andreas Saltin, affärschef NCC Building Sweden

– NCC har sedan tidigare god erfarenhet av att använda Infobric i våra projekt och vi ser positivt på att nu vidareutveckla vårt samarbete för att driva på den digitala utvecklingen i byggbranschen. I uppstartsskedet av projektet har vi sparat en hel del tid med Infobrics digitaliserade inskrivningsrutiner. Både företagen och dess personal registrerar sina uppgifter redan innan de anländer till byggarbetsplatsen. Vid inskrivningstillfället får personalen även tillgång till viktiga dokument, till exempel ordnings- och skyddsreglerna, för att läsa på i förväg. På så sätt får vi in all nödvändig information och kan säkerställa att samtliga på arbetsplatsen har rätt behörigheter. Infobrics visuella verktyg gör att både vi och Jönköpings Fastighetsutveckling får en tydlig överblick över projektet, något vi ser som mycket positivt, säger Andreas Saltin, affärschef NCC Building Sweden.

För mer information kontakta:
Dan Friberg, VD och koncernchef Infobric Group
+46 707 88 75 44, dan.friberg@infobric.com

Magnus Olsson, VD JKPG Fastighetsutveckling AB
+46 36-10 21 28, magnus.olsson@jkpgfast.se

Andreas Saltin, affärschef NCC Building Sweden
+46 73-942 73 16

Om Science Park Towers

Science Park Towers är ett partneringprojekt som inleddes 2019 mellan Jönköpings Fastighetsutveckling och NCC. Visionen är att skapa framtidens mötesplats och en hubb för Jönköpings näringsliv, entreprenörskap och utbildning. Science Park Towers kommer att bli ett helt kvarter som beräknas stå klart sommaren 2023.

Back to store
Close