Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng

”Om jag skulle sitta och göra alla kontroller själv hade jag fått lägga i princip en heltidstjänst.”

”Om jag skulle sitta och göra alla kontroller själv hade jag fått lägga i princip en heltidstjänst.”

Att ha fullständig kontroll och överblick på underentreprenörer i alla led är tidsödande och svårt. Logistic Contactor Entreprenad AB har hittat lösningen i tjänsten Leverantörsuppföljning. Tjänsten säkerställer transparens och kontroll i alla led på byggarbetsplatsen dygnet runt och sparar tid och pengar genom att digitalisera hela kedjan av underleverantörer från upphandling till uppföljning.

Med tjänsten Leverantörsuppföljning elimineras problemet med insyn och kontroll i alla led genom att samtliga leverantörer som är, eller ska vara, verksamma på bolagets arbetsplatser automatiskt och löpande kontrolleras mot de regler och krav som huvudentreprenören ställer. 

Logistic Contractor är ett av de företag som använder sig av tjänsten. Företaget bygger främst logistikbyggnader. Caroline Almthén som sitter som KMA-support säger att kvalitetssäkring är en stor del av för både dem och deras koncern Wästbygg. 

Caroline Almthén, Logistic Contractor. Foto: Martin Thyr

Caroline medger att de tidigare inte hade någon kontroll på företagen som jobbade för dem utan man kontrakterade en entreprenör, tittade lite på deras ekonomi och tyckte att det såg bra ut. Men allt högre krav ställs nu på byggföretagen för att komma tillrätta med problemen inom byggsektorn och Logistic Contractor har ökat kontrollen av de företag som arbetar hos dem. Caroline berättar att de använder sig av Infobrics lösningar för att klara kraven som ställs på kontroll över vilka som är på deras byggarbetsplatser.

Ju hårdare krav som kommer så kräver det att vi har större kontroll på vilka som är på våra byggen. Och där har Infobric flera olika sätt för oss att kontrollera företagen som är och arbetar hos oss. 

– Caroline Almthén, Logistic Contractor

Hon säger att en av anledningarna till att de började med Leverantörsuppföljningen var för att de såg att de kunde få en överblick över underentreprenörer i alla led på byggprojekten. 

Med tjänsten får de koll dygnet runt på samtliga underleverantörer som kontrolleras mot bland annat F-skatt, arbetsgivaravgifter och kreditvärdighet. Caroline kan enkelt säkerställa att hela kedjan, från första till sista led, följer lagar och regler angående bland annat lönesättning och se till att bara seriösa underleverantörer är välkomna att arbeta på projektet.

Caroline Almthén och Peder Svahn, Logistic Contractor. Foto: Martin Thyr

Vi slipper själva söka information som till exempel om företagen är godkända för F-skatt, om de har betalningsanmärkningar och alla sådana saker. För det får vi i ett klick. Och det sparar mycket tid för oss.

– Caroline Almthén, Logistic Contractor

Allt visualiseras i realtid i webbtjänsten där de får en smidig administration och allt samlat i ett och samma system. I webbtjänsten sker en automatisk och löpande kontroll mot de regler och krav som de som huvudentreprenör har satt. Efter kontroll får varje leverantör en status, skulle något vara fel flaggas det alltså i realtid i systemet och Caroline kan direkt agera på informationen och meddela berörda. 

Caroline Almthén, Logistic Contractor. Foto: Martin Thyr

Den data som jag ser på min skärm är en ögonblicksbild just nu. Viket innebär att om något händer kan jag snabbt och enkelt förmedla det vidare inom företaget och våra byggarbetsplatser.

– Caroline Almthén, Logistic Contractor

Caroline Almthén och Christian Malvén, Logistic Contractor. Foto: Martin Thyr

Caroline lägger idag ungefär 1-2 dagar i månaden på att jobba med leverantörsuppföljning. Hon avslutar med att konstatera att hon skulle ha fått lägga mycket mer tid utan Infobrics tjänst. 

 

–  Om jag skulle sitta och göra alla kontrollera själv hade jag fått lägga i princip en heltidstjänst. 

Om Leverantörsuppföljning.

Transparens och kontroll i alla led på byggarbetsplatsen med digital leverantörsuppföljning. Spara tid och pengar genom att digitalisera hela kedjan av leverantörer och uppföljning och få koll dygnet runt på samtliga underleverantörer under hela projekttiden.

Vill du veta mer? Kontakta oss.

Infobric Construction

+46 (0)36-340302

info@infobric.se

Back to store
Close