Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng

Nya funktioner – arbetsplatsintroduktioner och Insights

Vi kan glatt meddela att vi nu släppt två nya funktioner som kommer göra stor skillnad: arbetsplatsintroduktioner och Insights. De nya funktionerna kommer stärka värdet av plattformen genom att involvera fler i projekten och ge djupare insikter i den data som genereras.


Målet med Infobric Field har alltid varit att skapa ett användarvänligt verktyg där alla i byggprojekt aktivt kan involveras i att rapportera, åtgärda och analysera risker och störningar  i produktionen.


Vi tror på att involvera hela projektet så att fler kan påverka sin arbetsmiljö, så att avvikelser kan åtgärdas snabbare och så att mer data kan hämtas från arbetsplatsen.


Nu släpper vi två funktioner som kommer lyfta användarupplevelsen ytterligare ett par nivåer: arbetsplatsintroduktioner och Insights.


Arbetsplatsintroduktioner – enkel och effektiv föranmälan för alla

Med Infobric Field arbetsplatsintroduktion kan alla i förväg registrera sina uppgifter via länk för förhandsanmälan samt ta del av de dokument som krävs för att arbeta på arbetsplatsen. På så sätt får ni en tydlig överblick över samtliga projektmedlemmar samt säkrar att alla vet hur de ska arbeta säkert när de kommer dit.
Fördelar med Infobric Field arbetsplatsintroduktioner

  • Spara tid i inregistreringen – alla i projektet kan föranmäla sig innan de kommer till arbetsplatsen
  • Rätt person på rätt plats – kontrollera kvalifikationer innan den fysiska introduktionen och åtgärda proaktivt om certifikat saknas
  • Sprid kritisk information – ge alla tillgång till uppdaterad information om projektet och säkerställ att de läst den
  • Full översikt – ha alltid full koll på samtliga medarbetare i projektet, personuppgifter, kvalifikationer och kompetens

Insights – ett kraftfullt analysverktyg för bättre beslutsunderlag
Insights kommer öppna upp för helt nya möjligheter att visualisera och analysera den data som ni skapar i projekten. Via analysmodulen kommer ni snabbt och intuitivt kunna analysera trender och grafer som visar på exempelvis vanliga riskområden, regelefterlevnad och utvärdering av leverantörer.


Insights – exempel på nyckeltal

 


Fördelar med Insights

  • Full koll – ha konstant tillgång till uppdaterad data från projekt – filtrera, analysera och fatta mer informerade beslut
  • Bevaka trender – visualisera data över olika tidsperioder och identifiera positiva och negativa trender
  • Utvärdera prestation – få tillgång till prestationsbaserad data för samtliga regioner, projekt, team och leverantörer
  • Följ upp att processer efterlevs – data om aktivitet och engagemang gör det enkelt att se till att projekten följer era rutiner

Vi sluter cirkeln

Genom att arbeta med Infobric Field digitala verktyg kan informationen flöda sömlöst från planering, introduktion, produktion och analys. Verktygen gör det enkelt för alla att kunna utföra sitt arbete samtidigt som de lägger grunden för ständiga förbättringar och kunskapsöverföring mellan projekt. Vi hoppas att ni kommer tycka om uppdateringarna.


Annars är det bara att höra av er om ni vill veta mer om de nya funktionerna eller om Infobric Field som helhet!


Fortsätt handla
Stäng