Tracking codes unloaded

Inställningar för kakor

Du kan själv ställa in vilka kakor som får lagras i din webbläsare genom att kryssa i de kategorier av kakor som du godkänner nedan. Du kan läsa mer information om kakorna här.

Så använder vi kakor

På Infobric.com använder vi och våra samarbetspartners kakor bland annat för att säkerställa att webbplatsen fungerar som den ska och för att följa upp och utvärdera användningen av webbplatsen (statistik).

Du kan själv ställa in vilka kakor som får sparas genom att redigerar dina inställningar. Om du accepterar alla kakor är det bara att klicka på “godkänn”. Läs här för mer information om vår användning av kakor.

Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng

Ny digital tjänst: Så följer ni upp kompetenser på byggarbetsplatsen

Ny digital tjänst: Så följer ni upp kompetenser på byggarbetsplatsen

Genom fokuskompetenser i Ease Construction kan byggföretag styra och följa upp kompetenskrav på sina arbetsplatser. Tjänsten möjliggör för våra kunder att digitalt följa upp att kompetenskrav efterlevs och varningsnivåer för fokuskompetenser som anges för varje arbetsplats visas i realtid i tjänsten.

Construction Kompetenser

Det finns ett stort fokus på arbetsmiljö i byggbranschen. De flesta stora aktörer strävar efter att uppnå nollvision och Arbetsmiljöverket har i uppdrag av Regeringen att jobba med nollvision av arbetsplatsolyckor och dödsfall. Byggbranschen är särskilt under granskning eftersom bygg- och anläggningsbranschen är en av de mest olycksdrabbade branscherna i landet. 

Via det nya verktyget Fokuskompetenser i Ease Construction kan våra kunder säkerställa att rätt personal med rätt kompetens får utföra kritiska moment på arbetsplatsen och samtidigt enkelt följa upp att verksamma personer som vistas på arbetsplatsen har utbildning inom valda fokuskompetenser som till exempel byggbranschens säkerhetsutbildning.

Jens Landén, försäljningschef på Infobric, berättar att Fokuskompetenser är ett enkelt sätt att upptäcka riskområden i tid. 

 

– Fokuskompetenser i Ease Construction är ett verktyg för byggföretagen och deras arbetsplatsledning att på ett enkelt och smidigt sätt få överblick över vilka kompetenser som finns tillgängliga på deras arbetsplatser i realtid, samt enkelt upptäcka riskområden som att till exempel viktiga kompetenser saknas, säger Jens Landén.

Dessa tjänster syftar till att våra kunder ska kunna använda data som samlas in på byggarbetsplatsen på ett proaktivt sätt för att minimera risker och få bättre kontroll på sina arbetsplatser.

– Jens Landén, försäljningschef

Fokuskompetenser är en av flera nya tjänster som kommer rullas ut under 2020–2021 i Ease Construction. 

 

– Dessa tjänster syftar till att våra kunder ska kunna använda data som samlas in på byggarbetsplatsen på ett proaktivt sätt för att minimera risker och få bättre kontroll på sina arbetsplatser. Det är ett prioriterat och strategiskt viktigt utvecklingsområde för Infobric för att stötta våra kunder i sitt hållbarhetsarbete. Vår mission är att bidra till hållbara arbetsplatser, genom att skapa digitala och smarta tjänster för säkrare och effektivare arbetsprocesser på byggarbetsplatsen. 

Rätt personal på rätt plats.

Med hjälp av vår lösning för kompetensuppföljning kan kunderna säkerställa att rätt personal med rätt kompetens får utföra kritiska moment på arbetsplatsen, så som heta arbeten eller framföra en lift, helt digitalt. Det är också ett smart sätt att alltid säkerställa att man har tillräckligt med utbildad personal inom till exempel första hjälpen så att man vid eventuella olyckstillbud kan skicka utbildad personal för att hjälpa en kollega. 

 

– Via verktyget kan våra kunder sätta upp riktlinjer för vilka kompetenser som är ett skallkrav på sina arbetsplatser. Det gör man genom att välja ut ett antal fokuskompetenser för vilka man sedan kan ange ett värde för hur många personer eller procentandel av verksamma med kompetensen som måste vara närvarande på arbetsplatsen. Om nivåerna inte uppnås varnar systemet i realtid och meddelar platsledningen att till exempel antalet personer med förstahjälpen-utbildning underskrider kravnivån vid det givna tillfället. Kompetenscertifikaten hämtas från ID06 Kompetensdatabas, säger Jens Landén. 

– Via verktyget kan våra kunder sätta upp riktlinjer för vilka kompetenser som är ett skallkrav på sina arbetsplatser. Om nivåerna inte uppnås varnar systemet i realtid.

– Jens Landén, försäljningschef

Sparar stort manuellt arbete.

Det finns idag inget effektivt sätt för platsledningen att kontrollera vilka kompetenser som personalen har och framförallt inte ett system som automatiskt sammanställer och rapporterar avvikelser från uppsatta krav. Det rapporteras kontinuerligt om olyckor på byggarbetsplatser som i många fall skulle kunna undvikas om rätt person med rätt kompetens utfört arbetsmomenten. 

 

– Genom att använda Infobrics tjänst Fokuskompetenser tror vi att branschen i helhet kan spara mycket manuellt arbete på att samla in och hantera kompetensbevis som i sin tur är svårt att överblicka och söka i. Vi tror också att detta kommer att underlätta för arbetsledningen att delegera arbete till personal med rätt kompetens vilket i sin tur kan minimera antalet olyckor baserat på felaktigt utförda arbetsmoment, avslutar Jens Landén.

 

Om Kompetenser

Kompetenser består av flera smarta verktyg för att öka säkerheten på arbetsplatsen. Vi underlättar för platsledningen att säkerställa att endast personal med rätt kompetens får utföra kritiska moment på arbetsplatsen och följa upp att verksamma personer som vistas på arbetsplatsen har utbildning inom valda fokuskompetenser.

Ease Construction

Osäkerhet kostar tid och pengar. Med Ease Construction kan du, oavsett när och var du befinner dig, snabbt få överblick över ditt eller dina byggprojekt, hur mycket tid som har lagts i projekten och vilka entreprenörer som varit på plats. Det är lika smidigt att ta fram underlaget till din personalliggare, en återsamlingslista eller uppgifter för fakturauppföljning.

Back to store
Close