Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng

Infobric samlar byggbranschens aktörer i samtal om arbetsmiljö och säkerhet

Infobric samlar byggbranschens aktörer i samtal om arbetsmiljö och säkerhet

I samband med Världsarbetsmiljödagen den 28 april arrangerar Infobric Group ett digitalt forum kring säkerhet och hållbarhet i byggbranschen – Safe Construction Summit. Syftet: att samla branschens aktörer för att hitta en gångbar väg mot nollvisionen.

Byggbranschen är en sektor som sedan lång tid tillbaka anses som en riskfylld bransch, framför allt kopplat till risker i arbetsmiljön och förekomsten av oseriösa aktörer. Trots att man under lång tid arbetat med säkerhetsfrågorna i branschen är byggbranschen fortsatt den hårdast drabbade sektorn när det kommer till dödsolyckor de senaste tio åren, med totalt 90 dödsolyckor.

– För att nå nollvisionen krävs det att branschens olika aktörer samverkar för hitta nya lösningar framåt. Som stor leverantör av digitala tjänster kopplade till både säkerhet och hållbarhet är branschutveckling en del av vårt DNA. Därför vill vi samla perspektiv i alla olika led och ha en öppen och transparent dialog om hur vi tillsammans kan skapa en säker och hållbar byggbransch, säger Dan Friberg, koncernchef för Infobric Group.

För att nå nollvisionen krävs det att branschens olika aktörer samverkar för hitta nya lösningar framåt. Som stor leverantör av digitala tjänster kopplade till både säkerhet och hållbarhet är branschutveckling en del av vårt DNA. 

– Dan Friberg, koncernchef för Infobric Group

Till eventet har Infobric bjudit in representanter från branschens olika aktörer för att diskutera hur nollvisionen kan uppnås. I panelen finns Catharina Elmsäter-Svärd, VD för Byggföretagen, Kajsa Hessel, VD för Svensk Byggtjänst, Anna Denell, Hållbarhetschef på Vasakronan,  Henrik Landelius, Affärsområdeschef för NCC Building Sweden och Mats Johansson, VD & Koncernchef för Assemblin.

Vår förhoppning är att så många som möjligt ska kunna delta och både komma med inspel samt få med sig konkreta idéer att vidareutveckla i sina organisationer. Safe Construction Summit kommer vara ett årligt återkommande forum som vi vill ska bidra till inspiration, diskussion och utveckling inom branschens viktigaste fråga, fortsätter Dan Friberg, koncernchef för Infobric Group.

Eventet sänds live från Sheraton i Stockholm den 28 april kl 10-12. Det är kostnadsfritt att delta och anmälan görs via länk.

För mer information, kontakta:

Dan Friberg, VD Infobric Group +46 (0)707 88 75 44,  dan.friberg@infobric.com  
Viktor Broberg, Head of Customer Success, Infobric Group +46 (0)732 40 34 51, viktor.broberg@infobric.com

Back to store
Close