Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng

Infobric Field lanserar Utredningar

Möjligheten att kunna utreda tillbud och olyckor direkt i Infobric Field har länge legat högt på våra användares önskelistor. Därför är vi glada att sluta cirkeln från rapportering till utredning genom lanseringen av Utredningar.

 

Infobric Field vill göra det så enkelt som möjligt för hela projektorganisationen att rapportera observationer och incidenter från arbetsplatsen. På så sätt ökar rapporteringen och projektet får bättre koll på vad som är viktigt att prioritera för att fortsätta bygga både säkert och effektivt.


Att sedan kunna följa upp på incidenterna som rapporterats med fullständiga utredningar är avgörande för att kunna få en korrekt bild av riskläget. Detta blir sedan grunden till de riskreducerande åtgärder som systematiskt förbättrar arbetsmiljön.


Med Infobric Fields nya funktionalitet för utredningar möjliggör vi att hela processen från rapportering, direkta åtgärder och projektuppföljning till internutredning kan genomföras i samma system.


I och med att många bolag redan har färdiga formulär är Utredningsfunktionen anpassningsbar – användaren styr själv vilka formulär som ska synas och användas. Detta öppnar möjligheten att använda sig av beprövade utredningsmetodiker som exempelvis MTO eller “5 why”.


Funktionen är byggd för att vägleda användarna rätt i olika formulär och flöden beroende på incidenttyp och vem som påverkats – det ska vara enkelt att göra rätt. Detta gör att ni på ett smidigt sätt kan kvalitetssäkra att era formulär används vid rätt tillfällen och på rätt sätt.


Vi hoppas att den nya funktionaliteten ska göra det enklare att utreda de tillbud och olyckor som rapporteras in i projekten. På så sätt skapar vi tillsammans säkrare och effektivare byggbransch!

Fortsätt handla
Stäng