Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng

Inbjudan till Safe Construction Summit

Inbjudan till Safe Construction Summit

Välkommen till Safe Construction Summit – ett digitalt forum kring säkerhet och hållbarhet i byggbranschen. Live den 28 april 2021 i samband med Världsarbetsmiljödagen. 

Vi samlar branschens aktörer till årets viktigaste samtal.

Är byggbranschens nollvision möjlig att uppnå?​

Byggbranschen är en sektor som sedan lång tid tillbaka anses som en riskfylld bransch, framför allt kopplat till risker i arbetsmiljön och förekomsten av oseriösa aktörer.  Inom branschen är dock enigheten stor – det finns en tydlig, gemensam agenda hos branschens parter om en nollvision för arbetsolyckor och att få bort fusk och svartarbete från våra byggarbetsplatser. 

 

För att nå visionen krävs att alla aktörer arbetar tillsammans för att utveckla säkra arbetsmiljöer där alla parter i kedjan följer gällande regler och lagar. Det krävs bland annat ett systematiskt arbete, ökad kontroll och uppföljning, ett tydligt ledarskap och att alla tar ett gemensamt ansvar. Utöver detta ses digitaliseringen som en nyckel för att driva på utvecklingstakten inom dessa viktiga hållbarhetsfrågor för branschen. Digitala verktyg kan bland annat effektivisera kontroll och uppföljning, skapa möjligheter till att proaktivt förändra beteenden, underlätta samverkan och involvering av alla parter och generera värdefull information om riskområden och förändringseffekter. 

 

Vi har bjudit in representanter från branschen till ett spännande panelsamtal,  samt flera föreläsare som berättar om konkreta insatser, lärdomar och innovativa utvecklingsprojekt för att stärka säkerheten på våra byggarbetsplatser. Delta du också! Eventet sänds live den 28 april kl. 10.00 – 12.00. Läs mer och anmäl dig till årets viktigaste samtal via länken.

Kontakta oss.

Infobric Construction

+46 (0)36-340302

info@infobric.se

Back to store
Close