Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng

Full koll på fokuskompetenser ökar säkerheten på byggarbetsplatsen

Full koll på fokuskompetenser ökar säkerheten på byggarbetsplatsen

Byggbranschen är en av Sveriges mest olyckdrabbade branscher. Ett sätt att minska riskerna och öka säkerheten på arbetsplatserna är att se till att personal med rätt kompetens finns på plats och utför jobbet. Med vårt smarta verktyg för kompetenser i webbtjänsten Ease Construction får användaren enkelt koll på vilka kompetenser som finns – eller saknas – på arbetsplatsen, och med tjänsten Fokuskompetenser är det möjligt att öka säkerheten ytterligare.

Alla arbetsplatser är olika, men en sak har de gemensamt: säkerhetsbehovet. Med hjälp av tjänsten Kompetenskontoll i Ease Construction kan användaren öka säkerheten på byggplatserna genom att se vilka utbildningar medarbetarna har genomfört i respektive persons detaljfönster. Det kan till exempel handla om att utföra specifika arbetsuppgifter, som heta arbeten, eller säkerhetsutbildningar som första hjälpen eller byggbranschens säkerhetsutbildning.

Genom den fördjupande tjänsten Fokuskompetenser har möjligheterna för ett proaktivt säkerhetsarbete ökat ytterligare. Nu är det ännu lättare att tillgodose de individuella behov varje bygge behöver för att vara en säker arbetsplats för medarbetarna. Via verktyget väljs en eller flera av kompetenserna ut som fokuskompetenser. Således blir det möjligt att styra kompetenskraven på arbetsplatsen genom att bestämma vilka fokuskompetenser som ska finnas där och få en överblick över vilka fokuskompetenser som finns att tillgå.

Digitalisering ger bättre överblick.

Både Kompetenskontroll och Fokuskompetenser är kopplade till ID06, vilket innebär att varje persons kompetenser registreras automatiskt. Tack vare att tjänsten är digital blir det enkelt att kontrollera att arbetet utförs säkert, eftersom kompetensen inte behöver sökas efter manuellt. Således går det också snabbare att hitta räddningsutbildad personal om en olycka ändå inträffar.

Kompetenskraven för de olika arbetsplatserna går att redigera när som helst, genom att ändra, lägga till och ta bort fokuskompetenser. På så sätt är det möjligt att anpassa kraven efter varje enskild byggarbetsplats. Dessutom är det möjligt att bestämma hur stor andel eller hur många individer på arbetsplatsen som ska besitta respektive fokuskompetens för att kompetenskraven ska uppfyllas.

Dessa tjänster syftar till att våra kunder ska kunna använda data som samlas in på byggarbetsplatsen på ett proaktivt sätt för att minimera risker och få bättre kontroll på sina arbetsplatser.

– Jens Landén, Infobric

Från och med den 1 juli måste till exempel alla som är verksamma vid arbetsplatser där branschorganisationen Byggföretagens medlemmar ansvarar för samordning av arbetsmiljön eller är arbetsgivare vara godkända på webbutbildningen Safe Construction Training. Med Fokuskompetenser blir det enkelt att se vilka som gått utbildningen och har rätt kunskap – eller vilka som saknar utbildningen och behöver gå den.

– Dessa tjänster syftar till att våra kunder ska kunna använda data som samlas in på byggarbetsplatsen på ett proaktivt sätt för att minimera risker och få bättre kontroll på sina arbetsplatser. Det är ett prioriterat och strategiskt viktigt utvecklingsområde för Infobric för att stötta våra kunder i sitt hållbarhetsarbete, har Jens Landén, försäljningschef på Infobric, berättat i en intervju.

Vår mission är att bidra till hållbara arbetsplatser, genom att skapa digitala och smarta tjänster för säkrare och effektivare arbetsprocesser på byggarbetsplatsen.

– Jens Landén, Infobric

Upptäck riskområden i realtid.

Uppfylls inte de angivna kompetenskraven dyker en varning upp i projektets översiktssida i Ease Construction. Därigenom går det således även att upptäcka riskområden, där viktiga kompetenser saknas. På så sätt blir det möjligt att kontrollera att kompetenskraven uppfylls i realtid och därmed också öka säkerheten under hela arbetspasset.

 

– Vår mission är att bidra till hållbara arbetsplatser, genom att skapa digitala och smarta tjänster för säkrare och effektivare arbetsprocesser på byggarbetsplatsen, sa Jens Landén.

Kontakta oss.

Infobric Construction

+46 (0)36-340302

info@infobric.se

Back to store
Close