Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng

5 sätt data ger bättre arbetsmiljö

Nuförtiden är det mycket snack om data i byggbranschen. Vi måste bli mer datadrivna, brukar det heta. Men är data egentligen något nytt? Både ja och nej. Byggprojekt har sedan länge varit fulla med intressanta datapunkter. Problemet är att denna information ofta ligger i separata dokument eller fysiska pärmar. Det gör att den blir oanvändbar och svår att överblicka.

Data blir användbar och värdefull först när den aggregeras, sorteras och visualiseras. Digitaliseringen har möjliggjort detta, utan att det kräver en massa tid och extraresurser. Genom att samla data digitalt går det snabbt att identifiera trender och utveckling över tid, överblicka nuläget och fatta informerade beslut om framtiden – både på projekt- och företagsnivå.

På Infobric Field arbetar vi med att synliggöra risker och hinder i produktionen. Det möjliggörs genom att alla på byggarbetsplatsen enkelt kan rapportera risker med sina telefoner, både under och emellan schemalagda arbetsplatsinspektioner. Denna information aggregeras, sorteras och visualiseras sedan i realtid på en webbplattform som hela projektet har tillgång till.

Men hur kan man dra nytta av arbetsmiljödata i byggprojekt? Här är fem sätt:

 

 

 

Snabbare beslut

Genom att se och mäta nyckeltal kan du snabbt identifiera röda flaggor. Det som tidigare gömt sig i en Excelrad sticker nu ut och ger dig möjlighet att agera i tid.


Riktade insatser

Mät och analysera de vanligast förekommande riskerna. Sätt in riktade insatser som proaktivt motverkar riskområdet i god tid innan det sker en olycka.


Utvärdera leverantörer

Jämför underleverantörer baserat på hur de presterar. Se vilka som har flest avvikelser, längst åtgärdstider och högst åtgärdsfrekvens.


Kunskapsöverföring


Starta upp ett nytt projekt med att överblicka statistik från det föregående. Ta med dig insikter och kunskap för att undvika onödiga fallgropar.


Stärk säkerhetskulturen


Synliggör säkerhetsläget för alla i projektet. Genom att dela data med hela projektorganisationen stärks säkerhetskulturen och ökar involveringen.

 

Nyfiken på hur dina byggprojekt kan dra nytta av Infobric Field? Tveka inte att höra av dig!

Fortsätt handla
Stäng