Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng
Tillbaka
Stäng

3500 skyddsronder mot vibrationer

I måndags inleddes Byggnads arbetsmiljövecka. Fokus under veckan ligger på det som enligt AFAs statistik är den vanligaste orsaken till arbetsskador: vibrationer. Under veckan ska därför 3500 riktade ronder göras på byggarbetsplatser över hela landet.

Tidigare var buller den vanligaste anledningen till arbetsskador på byggarbetsplatser. Numera ligger vibrationer i topp. Hela 50 % av alla arbetsskador som AFA rapporterat faller inom kategorin vibrationsskador. Mot detta underlag har Byggnads valt att rikta extra fokus på frågan.

– Vibrationer har vi valt eftersom det är så många som drabbas. Vibrerande verktyg finns i var mans och kvinnas hand. Enligt statistiken är det ett hundratal som fasas ut från arbetslivet varje år. Då handlar det om godkända arbetsskador som gör att man inte får vara kvar, säger Byggnads arbetsmiljöombudsman Ulf Kvarnström till tidningen Byggnadsarbetaren.

De senaste åren har teknikutvecklingen av maskiner gått åt rätt håll. På 10 år har vibrationstalen halverats och forskningen tyder på att de kommer att sänkas ännu mer på sikt. Men det går att göra mer. För att ytterligare undvika skadliga vibrationer gäller det även att arbeta mer medvetet med riskerna ute på arbetsplatserna.– Många arbetsledare och arbetstagare har bristande kunskaper om riskerna med vibrationer. Det är viktigt att skaffa sig kunskap och ta fram tydliga instruktioner om hur länge man får arbeta varje dag med vibrerande maskiner. Det gäller även att arbeta med arbetsrotation och ha fungerande underhållsrutiner för sina verktyg, säger Lars Björkeström, arbetsmiljöexpert på Sveriges Byggindustrier och utbildare på Entreprenörsskolan.


Johnny Rindebrant, ombudsman och arbetsmiljöansvarig på Byggnads Stockholm-Gotland, stämmer in och tycker att företagen kan göra mycket för att motverka vibrationsskadorna.


– Det finns mycket som företag kan göra. De måste bli bättre på att göra riktiga riskanalyser gällande vibrationer, ge de anställda rätt kunskap, se över maskiner som används och om det går att ändra arbetsmetoder samt planera jobben bättre, säger Johnny Rindebrant.


De yrkesgrupper som är mest utsatta för vibrationer är enligt AFAs statistik snickare, rivare, montörer, plåtslagare, betongarbetare och maskinförare. Både Lars Björkeström och Johnny Rindebrant ger handfasta tips för hur dessa yrkesgrupper kan skydda sig själva på arbetsplatsen.


– Det är viktigt att alltid arbeta med uppvärmda händer, “låta maskinen göra jobbet” och att inte trycka hårt i onödan, menar Lars Björkeström.


– Yrkesarbetarna måste ha kunskap om olika arbetsmetoder, planera för en bra rotation under arbetsdagen och påtala brister när de uppkommer, fortsätter Johnny Rindebrant.

Under veckan kommer varje region inom Byggnads göra dessa riktade insatser och därmed kalla in skyddsombud och förtroendevalda i hela landet.


Är du också intresserad av att göra riktade skyddsronder på din arbetsplats? Med BuildSafe går det enkelt att göra riktade insatser mot specifika förbättringsområden. Den statistik som samlas på plattformen ger kontinuerligt en tydlig bild av byggets vanligast förekommande riskområden. Baserat på den informationen kan ni enkelt lägga upp och genomföra specifika inspektioner för att på så sätt systematiskt förbättra arbetsmiljön.


Läs gärna mer om hur just detta görs på Urban Escape i Stockholm, eller om hur ni kan använda data för att förbättra säkerheten på arbetsplatsen.

Fortsätt handla
Stäng