nyhet

26/04/2019

Välj rätt roll i Ease

Genom våra olika rättighetsroller i Infobric Ease kan du med enkla medel styra och begränsa åtkomsten till personuppgifter som ni som företag är personuppgiftsansvariga för i tjänsten.

För att möjliggöra för våra kunder att leva upp till de skärpta lagkraven kring personuppgiftsbehandling som infördes under 2018 (GDPR) har vi det senaste året infört ett flertal nyheter i Infobric Ease och tillhörande tjänster. En av de större förändringarna är nya och uppdaterade rättighetsroller i Infobric Ease, ett viktigt verktyg för att begränsa åtkomsten till personuppgifter bland olika personer som administrerar tjänsten för ert företags räkning.

Kom in i rollen med våra webbutbildningar

När du vet vilken eller vilka rättighetsroller du ska ha i Infobric Ease är det enkelt att komma igång! Vårt system är känt för sin användarvänlighet och går snabbt att lära sig, och med våra webbutbildningar kan du sätta dig in i rollen på 15-40 minuter. På infobric.se/kundservice hittar du också enkla guider och hjälpartiklar när du behöver.

Tre olika rättighetsroller för systemanvändare på systemklienten

I Infobric Ease samlas arbetsplatser som tillhör samma ägare inom en systemklient. Användare som administrerar systemklienten kan ha en eller flera av de tre rättighetsroller som finns tillgängliga. Valet av rättighetsroll görs när en ny användarprofil skapas eller ändras av en Användaradministratör för en befintlig användare.  

Användaradministratör
Användare med denna rättighetsroll kan skapa nya användare och hantera användarnas rättigheter. Användaradministratörer visas även som kontaktpersoner när användare utan denna roll vill få nya användare skapade.


Systemadministratör
Användare med denna rättighetsroll kan hantera allt på systemklienten förutom administration av användare och rapporter.


Rapportadministratör
Användare med denna rättighetsroll kan aktivera och styra åtkomst till rapporter. Rapportadministratörer visas även som kontaktpersoner när användare utan denna roll vill få rapporter aktiverade.

Två rättighetsroller för systemanvändare på arbetsplatsen

Precis som tidigare kan en arbetsplats ha en eller flera systemanvändare med rollen Platsadministratör och/eller Konfiguratör.

Platsadministratör
Denna person administrerar arbetsplatsen i Infobric Ease. Användare med denna rättighetsroll kan hantera allt på arbetsplatsen men åtkomst till rapporter kan variera mellan arbetsplatser. Om en platsadministratör vill få tillgång till en rapport kan de markera rapporten under rubriken Övriga och se information om hur den aktiveras.


Konfiguratör
Användare med denna rättighetsroll kan konfigurera arbetsplatsens avancerade inställningar och appen Ease CheckIn. En konfiguratör hanterar även arbetsplatsens enheter och styr eventuell automation. Som standard har konfiguratörer inte åtkomst till personuppgifter men detta kan förändras beroende på vilka rapporter som aktiveras.

Säkerställ att era rutiner för personuppgiftsbehandling följs!

Tänk på att flera av rättighetsrollerna för systemklienten har möjlighet att styra åtkomsten till personuppgifter på systemklienten (lägga till nya systemanvändare, dela ut rapporter med tillgång till personuppgifter, med mera). Vilka rutiner som gäller för att ge åtkomst till personuppgifter styrs inom varje personuppgiftsansvarigt företag, där systemförvaltaren för Infobric Ease på ert företag är ytterst ansvarig. Saknar du information om vem som är systemförvaltare för Infobric på ert företag är du alltid välkommen att kontakta vår Kundservice!

Just nu används Infobric-system på fler än 16 000 byggarbetsplatser

Kontakta oss

Undrar du vad som är bästa lösningen för just dig? Hur du kan spara pengar i dina byggprojekt och samtidigt öka säkerheten? Vi hjälper dig gärna med dina frågor.