Digitalbarometern 2021

Nu släpper vi rapporten Digitalbarometern 2021 – en undersökning om digitaliseringen i byggbranschen.

Den svenska byggbranschen digitaliseras snabbt.

För att bättre förstå digitaliseringens nuläge och framtid har Infobric Group undersökt hur svenska byggbolag ser på utmaningarna och möjligheterna med digitala verktyg på arbetsplatserna –och vad vi gemensamt behöver fokusera på för att underlätta transformationen.

Den första upplagan av Digitalbarometern genomfördes 2020 av BuildSafe, som numera är en del av Infobric Group. Som en ledande digitaliseringspartner för den svenska byggbranschen ser vi det naturligt att fortsätta driva på denna undersökning.

Vi kommer fortsätta göra detta till en årligt återkommande undersökning för att kontinuerligt ta tempen på digitaliseringen i den svenska byggbranschen samt belysa förändringar. Vår förhoppning är att resultaten från undersökningen bidrar till värdefulla insikter som för den digitala omställningen framåt hos både små och stora företag.

Insikter från Digitalbarometern 2021

Fler och nya krav, hög konkurrens, tightare tidplaner och ökad komplexitet ökar behovet av att hitta effektivare arbetssätt. Behovet av digitalisering har det pratats om länge – men det är uppenbart att den faktiska transformationen precis startat. En del bolag har kommit längre än andra. Gemensamt är att de flesta ser potentialen i den effektivisering som digitala hjälpmedel kan bidra med, men att flera ännu inte sett det ökade värdet.

Det finns en stark tro på digitalisering.

1 %

av de tillfrågade tror att digitaliseringen kommer leda till mer lyckade byggprojekt.

Tighta tidplaner, samordning och utvärdering av UE och individ anges vara de största utmaningarna för att leverera lyckade byggprojekt idag.

De kommande åren är avgörande.

1 %

av de tillfrågade anser att de är fullt digitala idag medan 97 % tror sig använda digitala verktyg i hög utsträckning om 3 år.

Ladda ner Digitalbarometern 2021.

Ta del av hela rapporten och analysen av nuläget kring digitaliseringen i den svenska byggbranschen.