projekt

NCC bygger ut Länssjukhuset Ryhov

CASE: NCC | UTBYGGNATION AV LÄNSSJUKHUSET RYHOV  | JÖNKÖPING | 2018-2020/21 | PRODUKTER: UE-KEDJAN, INFOBRIC EASE, REGBOX, FORDONSGRINDAR, ROTATIONSGRINDAR, DÖRRLÅS | MARS 2018

-med full koll på hela UE-kedjan!

På Länssjukhuset Ryhov i Jönköping pågår en omfattande utbyggnad av verksamheten. Totalt ska olika avdelningar utökas med hela 34 000 nya kvadratmeter. Projektet som löper över tre års tid beräknas vara färdigt årsskiftet 20/21 och kommer omsätta 973 milj. SEK.

”Detta är ett s.k. Partnering-projekt”, berättar Tommy Spörk, platschef på Ryhov D1. ”Det innebär ett helt öppet samarbete med ekonomisk transparens. Parterna är beställaren Region Jönköping, byggentreprenören NCC samt ett antal olika installationsföretag”.

Tommy, som varit anställd på NCC i 30 år, ser fördelarna med att ha Infobric produkter på plats. Fordonsgrindarna ger kontroll på transporter till och från arbetsplatsen och en flexibel logistik. Med två Rotationsgrindar i skalskyddet kan personer släppas in snabbt och effektivt på projektet. Då etableringen på Ryhov D1 är förlagd utanför projektets skalskydd, har man valt att utrusta bodarna med Regboxar för att kunna föra en korrekt personalliggare*. Med Dörrsystem på bodetableringen slipper de dessutom all nyckelhantering och rätt personer har rättigheter att vistas i bodarna.

”Jag har under mina år på NCC alltid nyttjat Infobrics produkter och så även här. Det var aldrig någon diskussion, jag vet ju att det fungerar”, säger Tommy.

”En av utmaningarna med det här projektet är omfattningen av antalet involverade företag. UE-kedjan kommer bli lång och på sikt kommer vi vara 250 personer som jobbar här. Då gäller det att ha koll på vem som upphandlat vem!”

Under det gångna året har Infobric utvecklat en ny tjänst som ska hjälpa byggentreprenörer att få koll på just detta. Det är ett arbete Infobric gjort tillsammans med NCC och Ryhov D1 har agerat testpilot.

Nu är tjänsten lanserad i Infobric Ease och ingår kostnadsfritt för alla systemanvändare!

”Vi kommer ha väldig nytta av det här med UE-kedjan”, säger Tommy om tjänsten, nåt som borde gjorts för länge sen! Vi har redan nu runt 40 UE-företag på plats och på sikt kommer det bli över 150 företag”.


*Sedan Januari 2016 gäller lagen om elektronisk personalliggare i byggbranchen. Lagen omfattar alla projekt där beställaren är en juridisk person och kontaktsumman överstiger fyra prisbasbelopp. Skatteverket gör oanmälda arbetsplatsbesök för att kontrollera personalliggaren. Läs mer här.

Just nu används Infobric-system på 10 000 byggarbetsplatser

Kontakta oss

Undrar du vad som är bästa lösningen för just dig? Hur du kan spara pengar i dina byggprojekt och samtidigt öka säkerheten? Vi hjälper dig gärna med dina frågor.