projekt

Enkelhet ett måste när byggbranschen ställer om till digitala verktyg!

Nu blir byggbranschens mest använda närvaroregistreringsapp ännu enklare

Att registrera sin närvaro digitalt har sedan lagkravet på elektroniska personalliggare infördes i Sverige blivit en mer eller mindre självklar handling för verksamma i byggbranschen.  En enkel aktivitet som tar max ett par sekunder när tekniken fungerar, men som kan skapa stress och frustration när det strular.

I samma snabba takt som den digitala tekniken utvecklas får vi som användare ökade förväntningar på tillgänglighet och enkelhet. Samtidigt kan nog de flesta skriva under på upplevelsen av att ha allt mindre tid. Det är en verklighet som Mikael Hallin, projektledare på markanläggningsföretaget Marbit, känner igen sig i.

Den här tekniken är ingenting man ska behöva lägga tid på, vi har så mycket annat att tänka på. Det ska bara fungera helt enkelt, konstaterar Mikael Hallin, projektledare på Marbit.

Marbit Markentreprenad har sedan 1986 framgångsrikt förbättrat Stockholms parker, gator och torg. Företaget bygger och vårdar markanläggningar och utemiljöer i Stockholmsregionen och utför såväl total-  och generalentreprenader som deluppdrag. Verksamheten sträcker sig över ett brett spektrum; från markförberedelser med hög precision, hantering av instabil mark – via arbeten under mark, t.ex. anläggning av VA-stammar, vattenledningar, dag- och spillvattenlösningar – till avancerade former ovan mark i betong och andra material. Bland kunderna finns ledande kommunala, statliga och privata uppdragsgivare. Projekten är varierande och pågår i allt mellan ett par timmar till 2-3 år.

Kräver ingen extra utrustning
Sedan den ändrade Skatteförfarandelagen infördes 2016 har Mikael och hans kollegor använt sig av Infobrics system för att föra personalliggare på sina projekt.
I de större projekten med en etablering använder man oftast en eller flera regboxar från Infobric för närvaroregistrering på en central plats, men de allra flesta projekten är mindre och temporära, och kräver en mer mobil och flexibel lösning. Då är appen Ease CheckIn ett smidigt alternativ.

Startsträckan är väldigt kort för nya användare att komma igång, även underentreprenörer kan enkelt ladda ner appen och börja registrera. Personalliggaren kräver ingen utrustning utöver personens egen mobiltelefon och saknar någon tillgång till telefon så löser vi det genom att en kollega använder sin för att checka in ytterligare en person – det är så smidigt som det bara kan bli, berättar Mikael Hallin.

Andra fördelar som Mikael ser är att appen är integrerad i samma system som hanterar t ex containerlås och dörrlås, och att han som ansvarig har överblick och kontroll över personalliggare och accesshantering på alla projekt i ett och samma system.

Nu har vi använt systemet i över tre år och har aldrig funderat på att byta. Att ha allt i ett och samma system som kan skalas upp eller ner efter behov sparar väldigt mycket tid, säger Mikael.

Byggbranschens mest använda närvaroregistreringsapp
Appen Ease CheckIn från Infobric lanserades kort efter att det nya lagkravet på elektronisk närvaroregistrering infördes och är gratis att ladda ner för användare. Sedan 2016 har appen laddats ner till cirka 250 000 smarttelefoner på svenska och norska byggarbetsplatser och varje månad ökar antalet projekt som använder appen för mobil närvaroregistrering.

Ease CheckIn finns för iOS och Android och lanserades nyligen med en helt ny design och flera nya funktioner för ännu enklare närvaroregistrering. Förutom att personer snabbt kan se vilka arbetsplatser de kan checka in på, kan användare även sköta närvaroregistreringen för kollegor som saknar egen smarttelefon och enkelt se till att rätt information skickas till Skatteverkets kontrollant vid ett eventuellt kontrollbesök. Med andra ord är det så smidigt det kan bli för projektet att jobba helt mobilt.

Inställningen till registrering har förändrats
Mikael Hallin ser positivt på hur utvecklingen i den mentala inställningar till närvaroregistrering sett ut den senaste tiden. Han uppfattar att de flesta idag är positivt inställda till att registrera sin närvaro och ser det numera som ett självklart inslag i arbetsdagens rutiner.

Idag är det standard på alla byggen man kommer till att registrera sin närvaro. Det handlar mer om vilket system man använder. Jag tror att de flesta ser positivt på att man följer upp vilka som är verksamma på byggarbetsplatsen, det blir en mer jämlik konkurrenssituation och branschen kan få bukt med de oseriösa aktörerna som dumpar priserna, säger Mikael.

Just nu används Infobric-system på fler än 16 000 byggarbetsplatser

Kontakta oss

Undrar du vad som är bästa lösningen för just dig? Hur du kan spara pengar i dina byggprojekt och samtidigt öka säkerheten? Vi hjälper dig gärna med dina frågor.