Det här är lagen

Från den 1 januari 2016 gäller lagen om elektroniska personalliggare på byggarbetsplatser. Spelreglerna i byggbranschen förändras, med det goda syftet att minska förekomsten av svartarbete och skapa en sundare konkurrens mellan dig och dina kollegor i branschen. Lagen gäller byggprojekt som uppgår till mer än fyra prisbasbelopp, med en juridisk person som beställare och med projektstart efter 1 januari 2016, eller pågående byggnadsprojekt som avslutas efter den 30 juni 2016.

Elektronisk personalliggare

En elektronisk personalliggare är en digital närvaroregistrering som håller koll på vilka som befinner sig på byggarbetsplatsen och underlättar jobbet med att hålla obehöriga personer borta. Närvaron registreras med ett ID06-kort, för att sedan lagras i mjukvaran Infobric Ease. Från och med att lagen börjar gälla kommer Skatteverket att göra oanmälda besök för att kontrollera att lagen följs. Samtliga företag och personer som befinner sig på byggarbetsplatsen ska finnas i förteckningen vid kontroll. Undantag gäller personer som lossar och lastar.

När du får oväntat besök

När Skatteverket väl besöker ditt bygge måste närvaroförteckningen finnas tillgänglig. Skatteverket vill veta vilka personer som befinner sig på arbetsplatsen och vilket företag de tillhör. Skatteverket utfärdar kontrollavgifter för de som inte följer lagen och summan höjs vid upprepade överträdelser.

 

I praktiken

Den som sedan bedriver byggverksamheten ansvarar för att den elektroniska personalliggaren används korrekt och att identifikationsuppgifter över de personer som är verksamma i projektet dokumenteras. Men hur fungerar det i praktiken?

1
jan
Picture

Byggherren anmäler

byggstart.

Picture

Skatteverket registrerar

och tilldelar ett identifikationsnummer till byggprojektet.

Picture

BYGGHERREN ANSVARAR

för att utrustningen som krävs för elektronisk personalliggare, t ex ett Infobric-system, finns på arbetsplatsen.

Picture

BYGGHERREN

eller den som sedan bedriver byggverksamheten, exempelvis generalen- treprenören, registrerar de som ska ha tillgång till arbetsplatsen.

Picture

BYGGARBETARE OCH UNDERLEVERANTÖRER

registrerar sig löpande med ID06-kort.

Picture

VID KONTROLLBESÖK

tillgodoser den som är ansvarig för personal- liggaren Skatteverket
med närvaroförteckningen.

Picture

NÄR BYGGET ÄR FÄRDIGT

anmäler byggherren att ärendet är avslutat till Skatteverket.

LADDA NER PDF

Vad händer nu?

Många byggbolag har den utrustning som krävs för att möta lagkraven. Det som behövs är en regbox och/eller app för närvaroregistrering och webbtjänsten Infobric Ease.

Regbox och appen Ease CheckIn

Med regboxen får du en smidig och mobil personalliggare som är enkel att montera och installera.  Allt du behöver för att komma igång med en komplett elektronisk personalliggare är ett vägguttag, ID06-kort och webbtjänsten Infobric Ease.

Läs mer om regboxen här

Med appen Ease CheckIn kan du snabbt och enkelt registrera närvaro med en smarttelefon. Appen gör det lätt att hålla personalliggaren uppdaterad och minskar administrationen på arbetsplatsen.

Läs mer om appen här

Webbtjänsten Infobric Ease

Infobric Ease är en användarvänlig webbtjänst kopplad till regboxen. Allt du behöver för att använda tjänsten är en internetuppkoppling. Vid registrering i tjänsten får du ett användarnamn och lösenord som ger dig tillgång till din egen webbplats. Härifrån kan du enkelt styra tillträden till byggplatser, användning av maskiner, uppvärmning i byggbodar och får en snabb överblick vilka som befinner sig på arbetsplatsen. Du kan till och med sköta allt från din smarttelefon.

Tjänsten är enkel att komma igång med och tar max 20 minuter att lära sig, oftast mindre. Infobric Ease är ett ackrediterat ID06-system vilket innebär att kraven enligt ID06 uppfylls och du får en trygg tjänst med massor av fördelar.

Läs mer om Infobric Ease här.

Just nu används Infobric-system på 10 000 byggarbetsplatser

Kontakta oss

Undrar du vad som är bästa lösningen för just dig? Hur du kan spara pengar i dina byggprojekt och samtidigt öka säkerheten? Vi hjälper dig gärna med dina frågor.