Rättighetsroller för systemanvändare

Att begränsa åtkomsten till personuppgifter är en viktig komponent för dataskydd i IT-system, och en grundsten i GDPR. I Ease hanterar vi detta genom att du som användare kan ha olika rättighetsroller. Det finns tre huvudsakliga rättighetsroller för systemanvändare på systemklientnivå, och de beskrivs närmare nedan. Notera att du som användare kan ha en eller flera av dessa roller.

  • Systemadministratör

Användare med denna rättighet kan bl.a. hantera systemklientens inställningar, skapa nya arbetsplatser, köra aktiverade rapporter och hantera företag. Den begränsas dock från att skapa nya och ändra befintliga systemanvändare. Detta innebär således att en Systemadministratör inte kan hantera rättigheter på användare.

Ladda ner snabbguide för systemadministratör.

  • Användaradministratör

Användare med denna rättighet kan skapa nya användare och hantera användarnas rättigheter. Användaradministratörer visas även som kontaktpersoner när någon vill få nya användare skapade.

Ladda ner snabbguide för användaradministratör.

  • Rapportadministratör

Användare med denna rättighet kan aktivera rapporter åt arbetsplatser samt köra rapporter på systemklientnivå. Denna roll bör endast tilldelas användare i samråd med personuppgiftsansvarig för att säkerställa att riktlinjer för hantering av personuppgifter följs. Rapportadministratörer visas även som kontaktpersoner när någon vill få rapporter aktiverade.

Ladda ner snabbguide för rapportadministratör.

Tilldela sig själv eller någon annan rollerna

Existerande systemanvändare som tidigare haft rollen Systemadministratör kommer via ett fönster i gränssnittet få välja vilken eller vilka av rollerna denna ska ha när man loggar in i Ease och inte tidigare har gjort detta val. För nya systemanvändare görs valet när användarprofilen skapas i Ease, av en Användaradministratör.

Så här gör du för att tilldela en systemanvändare någon eller flera av rollerna (kräver att du är Användaradministratör):

  1. Välj huvudmenyalternativet Systemanvändare i den vänstra menyn.
  2. Välj den systemanvändare du vill tilldela rättigheter.
  3. I fönstret för Systemanvändare tilldelar du de rättigheter användaren ska ha genom att bocka i kryssrutorna i den nedre Rättigheter-sektionen.

OBS! Om du märker att dina rättigheter inte stämmer, kontakta en Användaradministratör på din systemklient eller Infobric Support.

För information om rollerna Platsadministratör och Konfiguratör och hur du tilldelar dessa, se https://infobric.se/kundservice/faq/lagga-till-systemanvandare/

Kontakta oss

Kontakta kundservice

Öppettider

Vardagar 07:30 – 16:30

Kontakta oss via e-post: support@infobric.se
Kontakta oss via telefon: +46 (0)36 – 34 03 02

Övriga öppettider

Dag före julafton, nyårsafton, långfredag och midsommarafton: 07:30 – 12:00

Helgdagar: Stängt

Just nu används Infobric-system på fler än 16 000 byggarbetsplatser

Kontakta oss

Undrar du vad som är bästa lösningen för just dig? Hur du kan spara pengar i dina byggprojekt och samtidigt öka säkerheten? Vi hjälper dig gärna med dina frågor.