Kontrollbesök Skatteverket

Underlag till Skatteverket

Du kan, i rollen som platsadministratör, tillåta att Skatteverkets kontrollant hämtar personalliggaren (ögonblicksbild) på egen hand via e-post. Här kan även anges att kontaktuppgifterna visas i appen Ease CheckIn till den som är ansvarig för frågor kring arbetsplatsens personalliggare.

Kontrollanten skickar ett mejl till liggare@infobric.se och anger arbetsplatsens byggarbetsplats-id i ämnesraden. Personalliggaren skickas då automatiskt tillbaka till avsändaren om dess e-postadress avslutas med @skatteverket.se

Du kan skapa en ögonblicksbild över de närvarande på arbetsplatsen som underlag vid ett eventuellt kontrollbesök. Ögonblicksbilden visar vilka som är närvarande vid tidpunkten då rapporten skapas. Du kan även ta fram historik över tidigare närvaroregistreringar och skicka ett komplett underlag till Skatteverket.

Så här gör du:

  1. Gå till https://ease.infobric.se och logga in med ditt användarnamn och lösenord.
  2. Välj den arbetsplats där du ska visa personalliggaren i fältet Arbetsplats i menyn.
  3. Klicka på Personalliggare bland huvudalternativen. Nu visas en lista med alla närvaroregistreringar för aktuell dag.
  4. Klicka på något av menyalternativen Ögonblicksbild eller Historik i fältet Personalliggare. Fönstret för att skapa rapport ska visas.
  5. Ange eventuellt urvalskriterier samt format (PDF/XML) och skapa rapporten.

TIPS! Fälten Företagsnamn och Org. nr kan användas för att filtrera personalliggaren. Fyll i dem för att visa personalliggaren för ett specifikt företag på arbetsplatsen. Lämna dem tomma för att visa personalliggaren för alla företag på arbetsplatsen.

I bilden visas inställningarna enligt default, där om du så önskar ändrar utifrån ditt behov.

Personalliggare-Ogonblicksbild

För att exportera personalliggaren måste byggherrens organisationsnummer registreras. Detta gör du via arbetsplatsens inställningar.

OBS! Notera att det inte är Infobric som skall ta fram personalliggaren, utan det ansvaret ligger på arbetsplatsens platsadministratör.

Anmäl din byggarbetsplats till Skatteverket

För att anmäla din byggarbetsplats till Skatteverket klickar du här.

Kontakta oss

Kontakta kundservice

Öppettider

Vardagar 07:30 – 16:30

Kontakta oss via e-post: support@infobric.se
Kontakta oss via telefon: +46 (0)36 – 34 03 02

Övriga öppettider

Dag före julafton, nyårsafton, långfredag och midsommarafton: 07:30 – 12:00

Helgdagar: Stängt

Just nu används Infobric-system på fler än 16 000 byggarbetsplatser

Kontakta oss

Undrar du vad som är bästa lösningen för just dig? Hur du kan spara pengar i dina byggprojekt och samtidigt öka säkerheten? Vi hjälper dig gärna med dina frågor.