ID06

Vi bygger system enligt branschstandarden ID06

Infobric är en ackrediterad leverantör av läsare och applikationer för informationshantering av ID06-standarden. Vi var det första företaget som fick ackreditering, 2007.

ID06 är byggbranschens standard för obligatorisk ID- och närvaroredovisning på byggarbetsplatsen. Företagen som är anslutna till ID06 ska redovisa närvaro och när som helst kunna redogöra för vilka som befinner sig på arbetsplatsen. Syftet med branschstandarden är framförallt att försvåra svartarbete och ekonomisk brottslighe,t samt att stärka den sunda konkurrensen. Läs mer på id06.se

Ny kortstandard införs 2018

I oktober 2018 lanserade ID06 AB en ny kortstandard för såväl fysiskt som mobilt ID06-kort. Den nya kortstandarden har en tillitsnivå som heter LoA 2 (Level of Assurance 2). ID06-kort 2.02 ersätter det gamla standardkortet, vilket på sikt kommer att fasas ut ur ID06-systemet. För att kunna beställa det nya ID06-kortet krävs säker identifiering av firmatecknare, kortbeställare och kortinnehavare via BankID eller pass. Detta sker i samband med kortbeställning via din kortleverantör. Samtidigt kontrolleras att företaget uppfyller grundläggande lagkrav för näringsverksamhet.
Mer information om ID06 2.0 och hur du beställer korten hittar du på id06.se eller hos din kortleverantör.

 

 

 

 

 

Just nu används Infobric-system på fler än 16 000 byggarbetsplatser

Kontakta oss

Undrar du vad som är bästa lösningen för just dig? Hur du kan spara pengar i dina byggprojekt och samtidigt öka säkerheten? Vi hjälper dig gärna med dina frågor.