ID06

Vi bygger system enligt branschstandard

ID06 är byggbranschens standard för obligatorisk ID- och närvaroredovisning på byggarbetsplatsen. Du ska redovisa närvaro och när som helst kunna redogöra för vilka som befinner sig på arbetsplatsen.

Syftet med ID06 – Allmänna bestämmelser om legitimationsplikt och närvaroredovisning – är framförallt att försvåra svartarbete och ekonomisk brottslighet samt att stärka den sunda konkurrensen.

Infobric AB är, av Sveriges Byggindustrier, ackrediterad leverantör av läsare och applikationer för informationshantering av ID06-standarden. Infobric var det första företaget att erhålla en ackreditering 2007.

Läs mer – ID06

Ny film om ID06-systemet på svenska och engelska

Läs mer – Byggbranschen i samverkan

Läs mer – Folder om ID06

Beställ ID06-kort

Kontrollera ID06-kort

Årlig kortavgift från ID06

Just nu används Infobric-system på 10 000 byggarbetsplatser

Kontakta oss

Undrar du vad som är bästa lösningen för just dig? Hur du kan spara pengar i dina byggprojekt och samtidigt öka säkerheten? Vi hjälper dig gärna med dina frågor.