Fleet management

Nyttor för dig som maskinuthyrare

 • Optimerad användning av befintlig maskinpark.
 • Möjlighet att via Ease Rental följa användandet av maskinparken samt se vilka kunder som nyttjar maskinerna.
 • Genom GPS-positionering se var maskinerna befinner sig.
 • Effektivt redskap för att hantera en liftpool

Nyttor för användaren

 • Säkerställa att rätt person med rätt behörighet får framföra maskinen.
 • Behöriga personer använder sina ID-kort för att aktivera maskinen.
 • Möjlighet att ge access till maskinen under schemalagda tider.
 • Hanteringen av rättigheter sker i Ease där du även hanterar övrig närvaro på byggarbetsplatsen.
 • Förbättrad arbetsplatssäkerhet då enbart personal med rätt utbildning får framföra maskinen.
 • Hantering av accesser direkt på maskinen med ett masterkort ger kraftigt minskad tid för administration och en möjlighet att hantera access även om GPRS-täckning saknas.
 • Möjlighet att fördela ut kostnaden på underentreprenörer för hyran av maskiner i en liftpool utifrån faktiskt nyttjande.
 • Optimerad användning av maskinen då total körtid presenteras i Ease.

Just nu används Infobric-system på 10 000 byggarbetsplatser

Kontakta oss

Undrar du vad som är bästa lösningen för just dig? Hur du kan spara pengar i dina byggprojekt och samtidigt öka säkerheten? Vi hjälper dig gärna med dina frågor.